طایفه ی طالش میکائیلو :

طالش میکائیلو: بعد از پایتن جنگ ایران و روس در دوران فتحعلی شاه قاجار و انضمام نواحی طالش اران و قسمت شمالی دشت مغان به قلمرو روسیه بسیاری از طوایف شاهسون و طالش مغان با تمهیدات حکمرانان اردبیل و مشکین و ایل بیگی های شاهسون و سرحدداران مغان از قلمرو روسیه کوچیده و در خاک ایران و حاکمیت دولت ایران سکونت اختیار کردند طایفه ی طالش میکائیلو از این دسته طوایف بود که از روسیه وارد خاک ایران و مستقر شدند. که اولین دسته این طایفه در سال 1244 ق وارد ایران و دشت مغان شد.

  و حسن خان موغانی بنا به توصیه ی محمد میرزا (محمدشاه قاجار) که در ان هنگام حکمران اردبیل بود انها را در این ناحیه اسکان داد.

 

عبادالله بیگ طالش میکائیلو :

عبادالله پسر بایرامعلی و از نوادگان میکائیل طالشی از بزرگان نیکنام و خیراندیش و دوراندیش عشایر مغان در دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بوده است.

 عبادالله مردی متدین ایلدار دولتخواه و مخالف شرارت واشوب طلبی ایلات و طوایف بود به همین جهت وقتی که ارامش و امنیت در صفحات مغان برقرار شد به مرمت شهر ویران بیله سوار و بنیاد روستاهای بزرگ سردراباد و طالش میکائیل کندی در حاشیه ی قلعه نظامی قدیمی بیله سوار دست زده و بناهای دولتی را تجدید بنا کرد.

به همت و اراده ی وی قصبه ی بیله سوار رونق و توسعه پیدا کرد و کانون و مرکز اداری مرزداری و سیاسی دشت مغان شد.

 کربلایی عبادالله بیگ پنج پسر به نام های باباش و پاشا و قباد و حیدر  و سیف الله و هفت دختر داشت که امروزه نسل انها در بیله سوار مغان و اردبیل وسایر شهرهای ایران سکونت اختیار کرده و با شهرت پاشایی و عبادی و داودی و بیرامی و سرحدی و بهرام پور و ... شناخته میشوند.باباش بیگ طالش میکائیلو :

 

عکس فوق مربوط به دوره ی قاجاریه میباشد از راست به چپ: پاشا خان طالش میکائیلو/ محمد بیگ قوجه بیگلو/باباش بیگ طالش میکائیلو

از مردان بزرگ ایل شاهسون مغان در دوره ی قاجار بوده که نقش موثری در حوادث اجتماعی و سیاسی منطقه داشته است.

 باباش بیگ نیز همچون پدرش عبادالله بیگ در عمرانی و ابادی مناطق سرحدی ایران در منطقه ی دشت مغان خدمات ارزشمندی انجام داده در دوره ای که روس ها با اجرای سیاست های تجاوزگرانه ی خود مانع از ابادی ورونق روستاهای دشت مغان بودند اهالی متفرق را متمرکز کرده و با بنیاد نهادن روستای باباش کندی و عمران روستای سردراباد انها را اسکان داد باباش بیگ در حوادث اجتماعی دشت مغان سرکرده ای ارام و دولتخواه و مخالف شرارت و نا امنی بود و حدود 25 سال به همراه برادرش پاشا خان بر طایفه ی خود کدخدایی و سرپرستی کرد.

 باباش بیگ و پاشا خان در جریان حوادث دوره ی مشروطیت از سرکردگان دولتخواه بودند و نامشان نیز در تلگراف روسای عشایر اردبیل مشکین و مغان به مجلس شورای ملی در سال 1328ق قید شده که با ابراز تبعیت از احکام شرعی مراجع عظام نجف و اظهار تنفر از حرکات ناشایست بعضی از سر حد نشینان سوگند یاد کرده اند که در مقابل با دخالت روسیه در امور داخلی ایران دفاع و جانفشانی کنند.

 در سال 1307 ق کربلایی عبادالله بیگ دار فانی را وداع گفت ناصرالدین شاه قاجار با صدور فرمان با قدر دانی از فرزندانش باباش بیگ و پاشا خان روستای سر در اباد را از مالیات دیوانی معاف دانست.

 باباش بیگ در دوره ی ریاست و کد خدایی در درگیری های مختلف با روس های اشغالگر و حملات اشرار و اشوب طلبان بارها زخمی شد و سر انجام در سال 1330 ق تاوان نقض عهد و خیانت یپرم خان ارمنی فرمانده اردوی دولتی مشروطه را داد و به دست برادرزنش کشته شد بعد از در گذشت او عبدالله بیگ پسر باباش بیگ کدخدایی بخشی از طایفه را بر عهده گرفت.

عبدالله بیگ فردی ارام نچندان کاردان بود که پس از مرگ وی پسر پاشا خان فرض الله بیگ رئیس طایفه ی طالش میکائیلو شد .

 

فرض الله بیگ پاشایی طالش میکائیلو :

 
فرض الله و فضل الله بیگ پاشایی پسر پاشا خان و از نوادگان کربلایی عبادالله بیگ طالش میکائیلو است. و معروف ترین فرد از لحاظ ثروت و اقدامات مفید در طایفه ی خویش و طوایف دیگر میباشد و از اشخاص تاثیر گذار شاهسون و از روسای مهم طوایفی شاهسون به شمار می اید.

 فرض الله بیگ فردی بسیار پولدار بود عادت و علاقه به خرید طلا داشت بطوریکه بر اساس شواهد و گفتارهای منطقه ای ایشان وقتی وارد اردبیل میشدند مورد استقبال مردم اردبیل( به دلیل وطن پرست شناخته شدن و همکاری نکردن با فرقه دموکرات شوروی) مورد استقبال مردم قرار میگرفتند,

 و قیمت طلا ها 2 برابر افزایش میافت زیرا طلا فروش ها عادت فرض الله بیگ در خرید طلا را میدانستند و قیمت طلا ها را بالا میبردند فرض الله بیگ پاشایی از قزلچی بازاری اردبیل همان بازار طلا که یکی از قدیمی ترین بازارهای اردبیل محسوب میشه بر اساس کیلو طلا میخرید.

 پدر او پاشا خان تالش میکائیلو همزمان با برادرش باباش بیگ از روسای طایفه ی خود بود ودر حوادث و جریانهای سیاسی و اجتماعی منطقه ای ایلی همدوش برادرش ایفای نقش کرده بود فرض الله بیگ پس از در گذشت عبدالله بیگ پسر باباش بیگ در اواخر دوره ی قاجار و حدود سی سال از دوره ی پهلوی بر طایفه ی طالش میکائیل سرپرستی کرد.

 فرض الله بیگ یک فرد بی نظیر از لحاظ مغز اقتصادی بود و پولدارترین شخص در کل طوایف شاهسون محسوب میشد ایشان از لحاظ ثروت و ملک و دارایی حرف اول را در طوایف شاهسون را میزد.

 فرض الله بیگ با ثروت خویش اقدامات خییرانه و خیر خواهانه زیادی به مردم و خاک خویش انجام داده که یکی از این اقدامات تلاش در راه اندازی دبستان دولتی در بیله سوار مغان است که در سال 1310 زمینی به این امر اختصاص داد و ساختمان ابرومند و تکمیلی برای اولین دبستان در این منطقه ساخته شد.

 از مهم ترین رویداد دوره ی ریاست وی تشکیل فرقه ی دموکرات اذربایجان در سال 1324 بود که بنا به گزارش فرماندار اردبیل ایشان در ان شرایط فردی وطندوست شناخته شده بود.

طبق مدارک و اسناد تاریخی فرض الله بیگ طالش میکائیلو در خرداد 1324 از سوی کنسول شوروی دستگیر و پس از اندکی از بازداشت ازاد شد اما بار دیگر در شهریور همان سال با تهدید و ارعاب کنسول شوروی به اردبیل فراخوانده شد گویا به وی توصیه شده بود که به همراه حاتم خان گیگلو و رستم خان عیسی لو به باکو بروند اما او نیز مثل حاتم خان گیگلو از رفتن به باکو خودداری کرد.

 فرض الله بیگ پاشایی طالش میکائیلو در طول یک سال حاکمیت فرقه ی دموکرات با احتیاط و محافظه کاری جان خود و خاندانش را از شر و بلای خانمانسوز مزدوران شوروی حفظ کرد و بعد از فروپاشی فرقه دموکرات او و برادر زادهاش فرهاد بیگ از فرماندهان افتخاری تفنگچیان عشایری تحت امر دفتر امور عشایری هنگ پهلوی مستقر در مشکین شهر بودند.

 فرهاد بیگ بایرامی تالش میکائیل: فرهاد بیگ برادر زاده ی فرض الله بیگ پاشایی فردی ارام و ساکت و بسیار مهربان بود که هنوزم معرفت و مهربانی وی زبانزد مردم مغان و طوایف شاهسون میباشد.

 به گفته ی مردم و شاهدان عینی فرهاد بیگ تنها فردی بود که اذیت و ازارش به هیچ کس نرسید و تمتم کارهایش توام با مهربانی بود. که فردی رایت پرور بود همیشه همانند برادری شکم نوکرها و رایت هایش را سیر نگه داشت به گفته ی مردم فرهاد بیگ  تمام نوکرها و رایت ها را صدا میکرد و انها را دور هم جمع میکرد و کیسه ای از پول را در کنار خود اورده و میگفت تمام این پول ها را به هوا میندازم هر کسی که هر چقدر میخواد پول جمع کنه و نوکرها و رایت ها هم سر پول میریختند و پول هنگفتی برای خود جمع کرده و همانند بیگ ها برای خانواده هایشان خرج میکردند و هیچ کمبودی احساس نمیکردند فرهاد بیگ با دختر امیر اصلان بیگ عیسی لو ازدواج کرده بود اما هیچ وقت صاحب فرزند نشد و به گفته ی خودش عاشق خدمت و خوبی کردن به مردم و رایت ها بود. هیچ احدی نبود که از ایشان ناراضی باشد.

 

 ملک و ثروت فرض الله بیگ پاشایی :


عکس فوق در سال 9-1328 در یکی از منازل شخصی فرض الله بیگ در اردبیل گرفته شده است:

جلو شخصی که نشسته فرض الله بیگ پاشایی میباشد سمت راست  ایشان شامیل بهرام نزاد پسر علی خان و نوه ی بهرام خان قوجه بیگلو و داماد فرض الله بیگ میباشد, سمت چپ ایشان از طایفه ی الارلو میباشد و درپشت: سمت چپ نوکر فرض الله بیگ و سمت راست همزه اقا بیگ پاشایی پسر فرض الله بیگ پاشایی.


از ثروت و دارایی فرض الله بیگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. وجود 3000 هکتار زمین زراعی در مغان

2.وجود 5 ییلاق و قشلاق از جمله شابیل و قوتورسوئی و ....

3.وجود 4 هزار راس گوسفند و 120 شتر

به گفته ی شاهدان عینی فرض الله بیگ پاشایی علاوه بر دارایی و ملک و ثروت فراوان کمی از دارایی های خویش را پس انداز میکرد طوری که بر اساس شواهد در سال 1332 پس انداز ایشان حدود 700 هزار تومان بود. وی پس انداز های سالیانه ی خویش را در جعبه ی فولادی خویش نگه میداشت.

 

اقدامات مفید فرض الله بیگ پاشایی:

 1.تلاش در ایجاد ساخت اولین دبستان دولتی تکمیل و ابرومند  در سال 1310 در بیله سوار مغان

2.راه سازی راه کوهستانی و پر دردسر شابیل و قوتورسوئی برای سهولت مردم با مخارج شخصی خویش به گفته ی شاهدان صبحانه و ناهار و شام  کارگران که تا پایان راه سازی در حال کار بودند توسط فرض الله بیگ داده میشد که در این میان در راه سازی فرزندان فرض الله بیگ با میل و خواسته ی خویش و با رشادت تمام در ره سازی همراه با کارگران بیل به دست کار میکردند.

 عکس فوق مربوط به جمعی از روسای سرکرده و مهم شاهسون در مقابل محمد رضا شاه پهلوی:

از راست به چپ: ضیاءبیگ عیسی لو/ مصطفی خان قره داغلو رئیس طایفه ی قره داغ/ امیراصلان بیگ عیسی لو رئیس طایفه ی عیسی لو/ فرض الله بیگ پاشایی رئیس طایفه ی طالش میکائیلو/ حاتم خان گیگلو رئیس طایفه ی گیگلو

 

 
همزه  اقا بیگ پاشایی:

 از راست به چپ : پرویز دیبا رییس بانک در پارس اباد-همزه اقا بیگ پاشایی فرزند فرض الله بیگ پاشایی رییس طایفه یتالش میکاییلو- از دوستان پرویز دیبا


همزه  اقا بیگ پاشایی یکی از پولدارترین و انگشت شمار ترین افراد در مغان و اردبیل بود دوران ایشان همزمان با محمد رضا شاه پهلوی بود که بعد از مرگ پدر تمام کارهای طوایفی را ایشان همراه با عظیم اقا بیگ برادر بزرگتر خویش انجام میداد همزه بیگ نسبت به دیگر برادرانش با لیاقت تر و تمام صفات پدر خویش را به ارث برده بود فردی کاردان و با با عرضه بودند.

 به گفته ی شاهدان عینی همزه اقا بیگ فردی بود که نهایت استفاده از ثروت خویش برای ارامش و رفاه کامل در زندگی را به کار برد طوری که در ان زمان از لحاظ امکانات و ثروت در طوایف و نزد مردم زبانزد همه بود . ایشان اولین ماشین رنجروور سفارشی محصول انگلستان را به ایران اورده بودند زمانی که اکثریت مردم ماشین نداشتند و تعداد اندکی از مردم صاحب ماشینی همچون پیکان و فولوکس بودند که بعد ها عظیم اقا بیگ . اسماعیل اقا بیگ نیز هر کدام رنجروور خریدند  وی  تنها فرد در منطقه ی اذربایجان ایران بودند که چنین مقامی داشتند دوره ی وی هیچ نوع اختلاف طایفه ای وجود نداشت و همه طوایف در معیشت زندگی خویش به سر میبردند الاچیق های ایشان در ان زمان از امکانات بسیار بالایی برخوردار بود که به گفته ی شاهدان اولین موتور برقی را ایشان به الاچیق خویش در ان زمان اورده بود که طوایف دیگر همچین امکانات رفاهی نداشتند  الاچیق ایشان صاحب برق و تلویزیون و سایر امکانات رفاهی بود ایشان نیز بعد از انقلاب تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و فراری بودند.که بعدها با ارامش به خانه ی خویش برگشتند و در سال 1382 بر اثر سکته ی مغزی دار فانی را وداع گفتند.

اسماعیل بیگ پاشایی برادر کوچکتر همزه اقا بیگ :

 

امیر اصلان بیگ عیسی لو:

از فرزندان رشید و دلیر اقا بیگ عیسی لو ست که از دوران نوجوانی انواع سختی ها و بلایای ناشی از درگیری های خانوادگی منطقه ای و ایلی را به چشم دیده و از این حوادث تجربه ها اموخته بود.

امیر اصلان بیگ در دوره ی حاکمیت رضا خان پهلوی بدون وابستگی درباری و حکومتی با عزت و احترام سرپرستی بخشی از طایفه ی خود را بر عهده داشت و با بروز کفایت و شایستگی و ایلداری از سایر برادران و عمو زادگان خود شاخص تر بود و نفوذ ایلی بیشتری در طوایف شاهسون پیدا کرده بود.

نقش امیر اصلان بیگ عیسی لو در دوره ی فرقه ی دموکرات اذربایجان اوج عظمت و افتخار امیر اصلان بیگ عیسی لو در جریان فرقه ی دموکرات اذربایجان به ظهور رسید.

 امیر اصلان بعد از تشکیل فرقه ی دموکرات اذربایجان به مخالفت با انها برخاست و با تشکیل پایگاه مقاومت در مناطق کوهستانی به جنگ چریکی روی اورد و سواران خود را تربیت و اماده ی رویارویی با فدائیان فرقه ی دموکرات کرد وی در اواخر عمر فرقه ی دموکرات اذربایجان با سواران خود مراکز و تشکیلات انها را در منطقه ی مشکین شهر به تصرف در اورد و قبل از استقرار واحدهای ارتش امنیت عمومی را برقرار کرد.

 سر انجام این سرکرده ی غیرتمند عشایر در سال 1330 هنگام بازگشت از اردبیل در حادثه ی تصادف خودرو کشته شد و توطئه و دسیسه ی مخالفین او تلقی کرده و به عوامل دربار پهلوی نسبت دادند بعد از مرگ امیر اصلان بیگ بیگ فرزند متفکر و اهل مطالعه و مردمدار و شریف او ضیاء بیگ عیسی لو جانشین پدر شد اما همواره از ظلم و ستم برخی از نزدیکان و نامردی اهل روزگار نالیده و شکوه میکرد.

 و بیشتر ایام را به مطالعه ی کتب و مکاتبه با دوستان و علاقمندان خود در ایران و خارج از کشور میگذراند او نیزدر سال 1358 در اختلاف خانوادگی به ضرب گلوله کشته شد.

 

فرستنده مطلب : جناب آقای ارسام طالش میکائیلو

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی مطالب خلاف نظام ، شئونات اجتماعی ، توهین یا افترا به کسی می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
برای تماس با شما لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد کنین تا با شما اگر لازم باشد در تماس باشیم .


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید